Over GZ-Punt

Het concept van GZ-Punt & GZ-Plein

Zorg via je laptop, telefoon of tablet moet net zo gemakkelijk zijn als een boek kopen bij Bol.com of een hotel boeken bij Booking.com. Daarom biedt GZ-Punt, samen met partners, gezondheidsdiensten voor lichaam en geest. Via moderne digitale platformen en gezondheidsapps. 

Eigen regie en positieve gezondheid

GZ-Punt werkt vanuit het uitgangspunt en de filosofie van positieve gezondheid en zelfregie. We richten ons daarbij op het voorkomen van klachten (preventie) en het versterken van mentale weerbaarheid. Bij GZ-Punt gaan we uit van een integraal en holistisch mensbeeld, waarbij fysieke en mentale kracht hand in hand gaan en elkaar versterken. GZ-Punt nodigt je uit om je mentale en fysieke gezondheid zelf te hand te nemen.Daarom is erbij GZ-Punt, naast aandacht voor de digitale omgeving met allerlei oefeningen en contactmogelijkheden, ook aandacht voor fysieke training zoals yoga en mindfulness.  

Eigen kracht versterken via digitale platforms

GZ-Punt biedt zelfredzaamheidsprogramma’s en mentale training. Dat gebeurt via de website en de apps van het online platform GZ-Plein (vanaf eind november 2021 online!). Daar kun je je eigen traject op maat doorlopen. Het aanbod van GZ-Punt is primair digitaal, met eventueel een persoonlijk gesprek op locatie.  

Naast mentale begeleiding en oefeningen biedt GZ-Punt – preventief of ter ondersteuning van het herstel – ook fysieke trainingen aan. Dat gebeurt digitaal en ook via onze servicehubs. De gedachte is om mensen een laagdrempelige, veilige plek te bieden om met lotgenoten een moeilijke periode in hun leven te overbruggen.  

Direct van start, gemakkelijk toegankelijk

De website of apps van GZ-Plein geven via pc, tablet of smartphone altijd en overal toegang tot wat je nodig hebt om je mentale veerkracht en vitaliteit te versterken. Met hetzelfde gemak, waarmee je een boek koopt bij Bol.com of een hotel boekt bij Booking.com. Mensen vinden zelf hun weg naar GZ-Plein via Google, of krijgen een verwijzing via de huisarts of een wijkteam. Iedere bezoeker kan direct van start.

Focus op kracht en niet op zwakte

GZ-Plein beoogt de eigen (veer)kracht van mensen te versterken. Met behulp van zelfhulpmodules, mentale training en opdrachten. Reguliere zorg richt zich vaak op de ‘zwaktes’ en kwetsbaarheid van mensen, op gediagnosticeerde klachten en zaken die niet goed gaan. Die negatieve focus ondermijnt het gevoel van eigen kracht en zelfvertrouwen. En die eigen kracht is precies waar GZ-Plein wel de focus op legt. 

De stap om weer iets op te bouwen na psychische klachten of opname vergt zelfvertrouwen, kennis en sociale vaardigheden. Ondersteuning vanuit een eigen netwerk ontbreekt daarbij vaak, net als een veilige plek om dit stapsgewijs op te pakken. GZ-Plein werkt juist aan die kracht, door het bieden van informatie en zelfhulp in de vorm van blogs, artikelen, video’s en ervaringsverhalen over gezondheid. GZ-Plein nodigt je uit om je eigen dagelijkse leven zin te geven. Op een plek en tijd, die het beste bij jou past. Iedereen, van jong tot oud, met psychische klachten kan bij GZ-Plein terecht.

GZ-Punt Wageningen

GZ-Punt heeft fysieke locaties: de GZ-Hubs. In deze hubs (gezondheid- en ‘leefstijl’winkels), wordt aanvullend advies, training en dienstverlening aangeboden op het vlak van mentale en fysieke gezondheid. Deze gezondheid- en ‘leefstijl’winkels ondersteunen wat er digitaal al te vinden is. Soms door een gesprek en soms met een divers aanbod van onder andere fysieke beweging- en ontspanningslessen. Doel is om zo snel mogelijk weer in je kracht te komen. 

Breed aanbod

GZ-Punt Wageningen biedt een gevarieerd productaanbod om lichaam en geest te versterken. Op dit GZ-Punt bieden ggz-aanbieders Viviq en Vincent van Gogh en jeugdzorginstelling Pactum (de laatste allebei onderdeel van de VIGO groep) ruimte voor aanvullende gesprekken als daar naast de digitale ondersteuning behoefte aan is. Verder faciliteert de plek fysieke trainingen zoals yoga. Deze laatste lessen worden zowel digitaal als fysiek gegeven door het Vital Energy Center, waaraan een aantal praktijken uit Wageningen zich naast hun bestaande praktijk verbonden hebben.

Digital first

Om het digitale concept te faciliteren en ondersteunen, zijn alle ruimtes in het pand uitgerust met de gewenste digitale voorzieningen, zoals een groot scherm, zodat een veelvoud van mensen thuis of op andere plekken tegelijkertijd van het (groeps)aanbod gebruik kunnen maken. Het concept is ook hier ‘digital first’.

Duurzaamheid ondersteunt gezondheid 

Gezond en duurzaam gaan in de ogen van GZ-Punt samen. Bij de verbouwing van het pand is rekening gehouden met gezond leefklimaat en duurzaamheid. Met onder andere warmtepompen, zonne-energie en een groen dak is er sprake van een optimaal binnenklimaat en natuurlijk comfort. Het regenwater dat op de groene daktuin valt, wordt opgevangen om het toilet mee door te spoelen, de was mee te doen en het dak mee te sproeien. Voor de isolatie van het gebouw is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals vlas, papier, wol en zelfs bermgras. De Chinese filosofie Feng Shui, die in het ontwerp is meegenomen, zorgt voor een positieve energie in de ruimtes.