Power of Wageningen

Power of Wageningen (POW) organiseert activiteiten voor inwoners van Wageningen e.o. die zorgen voor verbinding en bewustwording, zoals Internationale Vrouwendag, Internationale Mannendag en POWersessies.

Bij de POWersessies hebben we telkens een ander levensthema al dan niet met spreker. Het levensthema kan een taboe zijn of een moeilijk onderwerp, maar altijd met een positieve insteek een een stuk bewustwording. Deze sessies vinden plaats bij 21IndusTree.

  • POWersessies
  • Internationale Vrouwendag
  • Internationale Mannendag
Verbinding en bewustwording

Christien Tol en Nicole Rintjema zijn de stuwende kracht achter Power of Wageningen. Christien is personality & style connector. Ze verbindt je persoonlijkheid aan jouw eigen stijl. Om daar te komen onderzoekt ze samen met jou je drijfveren. Nicole gaat ook al snel in op de kwetsbare kanten. Als medium ziet zij vaak al wat er nodig is of aangeraakt moet worden.

“Kwetsbaar opstellen moet je durven, maar levert je zoveel mooie verbindingen op. Kom eens naar onze sessies en praat mee.”

Lees meer….

v.l.n.r. Nicole Rintjema en Christien Tol