Viviq

Viviq is een nieuwe ggz aanbieder die vanuit positieve gezondheid mensen helpt met zorgen voor de beste versie van zichzelf; zoveel mogelijk digitaal maar ook met face to face contacten als het nodig is. Het accent in onze benadering ligt op de veerkracht van mensen. En hoe hun leven weer betekenisvol kan zijn.

We geloven dat mensen veerkrachtig zijn en het beste herstellen in de eigen omgeving. Met steun van ervaringsdeskundigen, effectieve behandelprogramma’s en zelfzorg.

Zo houd je zelf de regie en zorg je voor de beste versie van jezelf!

Bekijk de video: